Lund

Lund

Lunds kommun är en kommun belägen i Skåne län samt följdaktligen landskapet Skåne. Kommunens centralort är Lund som är den, tillsammans med Sigtuna, äldsta staden i Sverige. Staden inhyser inte bara 105 199 människor utan också det universitet som många förknippar med staden då det är ett av de största universiteten i Norden. Kommunens totala ytmängd uppmäts till 430 km².

Telefon:

046-355000

Fax:

046-152203

Hemsida:

http://www.Lund.se